[WP Helper] Tạo khóa reCAPTCHA từ Google

Bạn hãy truy cập đường dẫn sau: Tạo Google reCAPTCHA.

Vào Admin Console, đăng nhập vào Gmail của bạn nếu chưa đăng nhập trước đó.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến trang thiết lập reCAPTCHA của Google:

  • Label: Là tên của reCAPTCHA, bạn có thể đặt bất kỳ.
  • reCAPTCHA type: Bạn có thể chọn loại reCAPTCHA v2 hoặc v3.
  • Domain: Nhập địa chỉ tên miền website của bạn.
  • Accept the reCAPTCHA Terms of Service: Tích chọn vào để đồng ý điều khoản sử dụng của Google.

Sau đó, nhấp Submit.

Coppy Site keySecret key để cài đặt vào Plugin WP Helper.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *