Thỏa thuận sử dụng

Chúng tôi chia sẻ miễn phí thư viện giao diện (themes) WordPress cao cấp từ Envato Elements, bạn hiểu và đồng ý rằng:

    • Để sử dụng kho giao diện này bạn cần phải đăng ký dịch vụ WordPress Hosting v3 hoặc MWP – WordPress được quản lý tại Mắt Bão.
    • Bạn được phép chọn bất kỳ giao diện trong Kho giao diện WordPress.
    • Chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt giao diện WordPress cho dịch vụ MWP – WordPress được quản lý.
    • Khi sử dụng giao diện do chúng tôi cung cấp, bạn sẽ nhận được gói hỗ trợ cơ bản bao gồm: Hướng dẫn cài đặt giao diện và cung cấp tài liệu hướng dẫn từ nhà phát hành giao diện.
    • Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề gì liên quan đến dữ liệu của bạn bao gồm: Rò rỉ thông tin, mất hoặc thiếu dữ liệu, phát sinh lỗi website, thiếu dữ liệu xuất phát từ giao diện.